1Välj produkt

1

Välj produkt

2

Dina uppgifter

3

Bekräfta

4

Köpet genomfört

Registreringskod för medverkande i Hundrastorget.


Produkt

Pris

Antal

Entrébiljett - Fyll i antal för att köpa biljett(er)

SEK 220,00
Gäller en valfri dag 10-11 december.
SEK 200,00
Gäller en valfri dag 10-11 december. Giltigt medlemskort måste kunna uppvisas vid inpassering.
SEK 200,00
Gäller en valfri dag 10-11 december. För pensionär ska giltigt intyg/legitimation kunna uppvisas vid inpassering.
SEK 650,00
Gäller en valfri dag 10-11 december.
SEK 130,00
Hundbiljetten kan endast köpas om du anmält en annan hund till utställning eller tävling. Biljetten är endast giltig tillsammans med din tävlande hunds nummerlapp samt giltigt vaccinationsintyg. Läs mer om SKKs vaccinationsregler på stockholmhundmassa.se. Inga hundar under 9 månader får följa med in på Stockholmsmässan.
Gäller en valfri dag 10-11 december.
SEK 350,00
Biljetten för 1person1hund gäller endast tillsammans med giltigt vaccinationsintyg. Läs mer om SKKs vaccinationsregler på stockholmhundmassa.se. Inga hundar under 9 månader får följa med in på Stockholmsmässan.
Gäller en valfri dag 10-11 december.

Garderob

SEK 40,00
Notera att garderobsbiljetten gäller för en inlämning.