1Välj produkt

1

Välj produkt

2

Dina uppgifter

3

Bekräfta

4

Köpet genomfört

Här bokar du inträdestider till dina elever för besök på den digitala versionen av Gymnasiemässan 2022.
Vänligen ange antalet elever du bokar in på varje inträdestid. Årskurs 9 har företräde.

Produkt

Antal

Tisdag 22 november

SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00

Onsdag 23 november

SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00