1Välj produkt

1

Välj produkt

2

Dina uppgifter

3

Bekräfta

4

Köpet genomfört

Här bokar du inträdestider till dina elever för besök på den digitala versionen av Gymnasiemässan 2021.
Vänligen ange antalet elever du bokar in på varje inträdestid. Årskurs 9 har företräde.

Produkt

Antal

Torsdag 25 november

SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00

Fredag 26 november

SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00
SEK 0,00