1Välj biljett

1

Välj biljett

2

Dina uppgifter

3

Förhandsgranska

4

Bekräftelse

Här nedan bokar du inträdestider till dina elever för besök på digitala versionen av Gymnasiemässan. Vänligen ange antalet elever du bokar in på varje inträdestid. Årskurs 9 har företräde.

Antal