1Välj biljett

1

Välj biljett

2

Dina uppgifter

3

Förhandsgranska

4

Bekräftelse

Allt för sjön 2022 ställer in

Allt för sjön 2022 som var planerad att genomföras den 12-20 mars ställs in. Anledningen till
beslutet är de nya restriktionerna till följd av den ökade smittspridningen av Covid-19.

För mer information se www.alltforsjon.se

Artikel

Pris

Antal

Stöd Expedition Rädda Östersjön

SEK 10,00