Välkommen till Swedentals besöksregistrering!


Swedental är en fackmässa där du måste registrera dig för att få en biljett.

Ange nedan den registreringskod som står på på din inbjudan.
Om du inte har en inbjudan, ange koden: swedental17

Vill du gå på det vetenskapliga programmet anmäler du dig till Riksstämman:
Anmälan till RiksstämmanAnge din registreringskod: