Välkommen till SKYDD:s besöksregistrering!

SKYDD är en fackmässa med fri entré, det enda du behöver göra är att registrera dig.

Vill du registrera en grupp besökare (15 st eller fler), kontakta besokarservice@stockholmsmassan.se för mer information.

Ange den registreringskod som står på din inbjudan. Om du inte har en inbjudan, ange koden: SKYDD2018


Ange din registreringskod: