Registrering

Välkommen till Gastronord - Det här är mötesplatsen där du idag får se vad Matsverige är imorgon. Ta del av de allra senaste idéerna om framtidens mat och dryck, ny teknik och spännande smakprovningar.

Enbart registrering online för entrébiljetter. Ingen registrering eller inlösen av inbjudan på plats.

Obligatoriska fält är märkta med (*).


Fyll i företagsnamnet så hämtas adressuppgifterna från bolagsregistret och förifylls nedan.

Notera att bekräftelsen på din registrering kommer att skickas till denna e-mailadress.

Titel/Befattning: *Vilken bransch är företaget verksamt inom: *


Är du beslutsfattare? *


Min arbetsplats har utskänkningstillstånd (kan behöva styrkas på plats): *