Skapa din pressbadge

Ange koden nedan för att granska dina uppgifter och färdigställa din biljett. Pressbadgen skrivs ut vid inpassering till eventet.

Om du inte har ansökt om ackreditering behöver du göra det. Läs mer om detta på https://www.stockholmsmassan.se/press/vara-presstjanster/pressackrediteringAnge din registreringskod: