Nordbygg flyttas till 26-29 april 2022

På grund av den rådande situationen med Covid-19 har vi i samråd med branschen tagit beslutet om att ställa in Nordbygg ytterligare en gång. Närmaste genomförande planeras nu till den 26-29 april 2022 det vill säga nästa ordinarie genomförandesäsong och år.

..