För att kunna leverera de biljetter eller andra artiklar som du beställer i webbshopen, måste vi hantera viss information som kan kopplas till dig som person. Eftersom Persontrafik arrangeras omväxlande av Stockholmsmässan (i Stockholm) och Svenska Mässan (i Göteborg) så innebär detta att båda företagen kommer att få tillgång till dina personuppgifter. Bägge arrangörerna följer dataskyddsförordningen, och ansvarar för sin personuppgiftshantering i enlighet med respektive företags dataskyddspolicy, Stockholsmässans dataskyddspolicy, Svenska mässans dataskyddspolicy.

Jag har tagit del av Stockholmsmässans och Svenska Mässans dataskyddspolicyer för behandling av personuppgifter.
När du registrerar dig som monterpersonal vid ett event på Stockholmsmässans, måste vi få viss information om dig för att kunna ta fram ett utställarkort. Utställarkortet visar att du har rätt att komma in i anläggningen och att du är här för att arbeta i en monter. I vår dataskyddspolicy kan du läsa mer om hur Stockholmsmässan hanterar personuppgifter.